Mer än ett byggmaterial

– Vi är mer än en producent och leverantör av fasadskivor. Att få en leverans från Steni är betydligt mer än att få några pallar fasadskivor levererade till arbetsplatsen, säger Ola Harildstad Olsen, Chief Commercial Officer vid Steni.

För Steni är samarbete ett nyckelord. Företaget vill vara en samarbetspartner som erbjuder sina kunder ett antal tjänster som underlättar arbetet med planering, logistik och montering.

Från A till Ö

– Vi deltar gärna i projekt från A till Ö. Ju tidigare vi kommer in, desto bättre är det för alla parter, både ekonomiskt och för själva genomförandet. När vi samarbetar med arkitekt, byggherre, entreprenör och byggvarudistributör – och tillsammans anpassar och optimerar lösningarna – sparar byggprojektet både tid och pengar, säger Harildstad Olsen. Steni har en mycket avancerad produktion där fasadskivor kan anpassas (kapning, borrning etc.) löpande "online". Det innebär att format och borrmönster i hög grad kan anpassas efter kundens önskemål. Något som ger betydligt mindre spill på arbetsplatsen och som både sparar tid och pengar när fasadskivorna ska monteras.

Förborrning sparar tid vid montage, ingår med Steni vid standardmått.

När vi samarbetar med arkitekt, byggherre, entreprenör och byggvarudistributör – och tillsammans anpassar och optimerar lösningarna – sparar byggprojektet både tid och pengar.​ Ola Harildstad Olsen, Chief Commercial Officer, STENI​
Sparar tid och pengar

Harildstad Olsen berättar att Steni även kan märka både pallar och fasadskivor – något som allt oftare efterfrågas – för att säkerställa en bra logistik och förkorta monteringstiden på byggplatsen.

Det är i stort sett alltid trångt på en byggarbetsplats, men med en bra materialhantering, som organiserats i samarbete med entreprenören, går monteringsjobbet både enklare och snabbare.

Med bra materialhantering menas planering i samarbete med kunden, märkning och packning av pallar och skivor, förkapning, förborrning och komplett leverans på avtalad tid.

– Med bra materialhantering sparar byggaren både tid och pengar, säger han.

Pallarna med fasadplattorna är väl emballerade med plast för skyddad transport.

Märkning av fasadskivor och pallar gör allt mycket enklare.

Förutsägbarhet

Sedan är det en sak till. Vid större projekt kommer vi ofta överens med entreprenören om monteringsvägledning på arbetsplatsen. Det innebär att vi kommer till byggplatsen när monteringen ska påbörjas och gör en genomgång med dem som ska utföra arbetet. Då säkerställer vi att våra monteringsanvisningar följs och minskar samtidigt risken för att det ska dyka upp oväntade "överraskningar" under arbetets gång, säger Ola Harildstad Olsen.

Med god materialadministration sparas tid och pengar.