BIM blir allt viktigare

BIM blir allt viktigare och vanligare. Steni har haft BIM-moduler i flera år, men upplever att det är vanligt att varken de som ska beskriva produkten i ord och bild eller entreprenörerna har tagit till sig detta, säger Concept Manager Jan Terje Nielsen hos Steni.

Han menar att det är på tiden at Steni blir tydligare med att de har färdiga moduler som kan spara tid och förebygga fel i projekteringen.
- Vi startar nu dessutom ett projekt för att utveckla fler moduler och bli ännu bättre inom detta viktiga område, säger Jan Terje Nielsen.

FAKTA

  • BIM är en förkortning av "building information modeling", eller byggnadsinformationsmodellering på svenska. Det är en digital plattform som kopplar ritningar till tekniska lösningar och produktval och lagrar information om vad som finns var. Därmed blir det betydligt enklare för byggherren att föreställa sig hur byggnaden kommer att bli, och dessutom säkerställs det att drift och underhåll blir enklare under byggnadens livstid.
  • Man kan alltså dela faktisk information från producenter och andra berörda, t.ex. entreprenörer, elektriker, rörläggare, materialleverantörer och myndigheter. BIM ger en fullständig översikt över alla delar av ett bygge, både under själva byggprocessen och senare genom byggnadens hela livstid, till och med i samband med eventuell rivning och återvinning av material.
Vi startar nu ett projekt för att utveckla fler moduler och bli ännu bättre inom detta viktiga område​ Jan Terje Nielsen, Concept Manager, STENI​

Ska bli ännu bättre
- Vi har BIM-moduler knutna till plattformen BIMobjects. Där kan du ladda ned moduler med våra 60 standardfärger, hörnelement samt profiler. Du kan även lägga in olika format och få fram enkla materiallister, berättar Nielsen. Det ger en betydligt mer effektiv projektering och en totalöversikt som kan användas i kalkyler och i orderprocess.

Jan Terje Nielsen, Concept Manager STENI

Samlat på ett ställe
- Digitaliseringen vinner mark i byggbranschen. Det är på tiden, för den har legat efter länge. Det är vanligt att saker och ting ligger utspridda överallt på byggarbetsplatser, vilket är ineffektivt och olönsamt, säger Magnus Karlsson hos BIM Object.
Han berättar att när ett byggprojekt är ritat och projekterat med BIM finns all information om vad bygget består av samlad på ett och samma ställe.

Magnus Karlsson, BIM Object

Viktig del av framtiden
- Men vi inom Steni vill bli ännu bättre inom detta område, och vi har precis inlett ett omfattande arbete för att göra BIM-modulerna mer användarvänliga – inte minst för att spara tid för arkitekterna på ett tidigt stadium, och för att säkerställa att byggherrarna får en bättre förståelse av hur olika lösningar kommer att fungera i en färdig byggnad. Detta är ett omständigt och tidskrävande arbete, men vi är hundra procent säkra på att BIM är en viktig del av framtiden i vår bransch, säger Jan Terje Nielsen.

Det betyder mycket ekonomiskt i och med att det förekommer så mycket slöseri med material på grund av dålig planering och projektering av byggnader. Nu kan du rita och projektera allt på ett bra sätt redan från början och får exakt det du beställer – och det du behöver.​ Magnus Karlsson, BIM Object​

Nedan finns några länkar där du kan läsa mer om BIM och se hur framtidens ritningar och 3D-perspektiv för oss in i en annan dimension. De två nedersta länkarna är videoklipp som visar hur Stenis befintliga BIM-moduler fungerar i Revit och ArchiCAD.

What is BIM

How can BIM renderings allow fantastic illustrations of a building

Steni BIM Revit modules

Steni BIM ArchiCAD modules