Fasad med fokus på miljö och hållbarhet

Miljö
På Steni arbetar vi för att minimera våra produkter och processers negativa påverkan på miljön – lokalt och globalt. Vi fokuserar på att minska vårt koldioxidavtryck samtidigt som våra produkter ska fortsätta vara bland de ledande på området. Minimal miljöpåverkan – självklart!

FAKTA

  • Låg global miljöpåverkan
  • Inga miljöfarliga ämnen
  • Lång livslängd
  • Bästa miljöklassen
  • System för avfallshantering
  • Miljövänlig förpackning

Låg global miljöpåverkan

Produkter från STENI har låg CO2-belastning på miljön. Produkter från STENI ger 14–17 kg CO2/m2. Fasadskivor från STENI har en livscykelanalys och en miljödeklaration (Environmental Product declaration, EPD) som genomförts i enlighet med ISO 14025/ISO 21930/. Beräkningen har utförts och verifierats av SINTEF. EPD-dokumentet är godkänt av EPD-Norge och Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Inga miljöfarliga ämnen
EU: Inga produkter från STENI AS innehåller ämnen från REACH-listan.

Norden: Inga produkter från STENI innehåller ämnen från REACH-listan, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringslista eller Svanens bilaga 6.

Lång livslängd
En lång livslängd och ett resurssnålt underhåll under produktens livslängd är bra för miljön. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) är ett mått på en produkts resursanvändning över tid. STENIs produkter har låg LCC.

Materialens livslängd blir allt viktigare​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Miljöklassificeringar

  • EPD (EPD-Norge, Institut Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Avfallshantering
Steni källsorterar allt sitt avfall i enlighet med Grønt Ansvar, med Veolia Miljø. Grønt Ansvar är ett komplett system för dokumenterad och systematiserad avfallshantering.

STENI fasadskivor levereras i en förpackning bestående av trä, papper och återvinningsbar plast. Emballaget kan källsorteras i tre stationer på byggplatsen. Spill från kapningen lämnas som restavfall på vanlig återvinningsstation.

Steni följer FNs globala mål för hållbar utveckling

Vi på Steni vill bidra positivt genom att minimera vår negativa påverkan på miljön. Vi följer FNs hållbarhetsmål och prioriterar speciellt åtta av dem. 

3 – God hälsa och välbefinnande
5 – Jämställdhet
7 – Hållbar energi för alla
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12 – Hållbar konsumtion och produktion
13 – Bekämpa klimatförändringarna
16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om dessa och andra hållbarhetsmål på FNs egna sidor

Steni prioriterar dessa områden av FNs globala mål för hållbar utveckling.