Fasad med fokus på miljö och hållbarhet

Miljö
På Steni arbetar vi för att minimera våra produkter och processers negativa påverkan på miljön – lokalt och globalt. Vi fokuserar på att minska vårt koldioxidavtryck samtidigt som våra produkter ska fortsätta vara bland de ledande på området. Minimal miljöpåverkan – självklart!

Minimal miljöpåverkan – självklart!

FAKTA

  • Låg global miljöpåverkan
  • Inga miljöfarliga ämnen
  • Lång livslängd
  • Bästa miljöklassen
  • System för avfallshantering
  • Miljövänlig förpackning

Låg global miljöpåverkan

Produkter från STENI har låg CO2-belastning på miljön. Produkter från STENI ger 14–17 kg CO2/m2. Fasadskivor från STENI har en livscykelanalys och en miljödeklaration (Environmental Product declaration, EPD) som genomförts i enlighet med ISO 14025/ISO 21930/. Beräkningen har utförts och verifierats av EPD-generator från LCA.no.  EPD-dokumentet är godkänt av EPD-Norge.

Inga miljöfarliga ämnen
EU: Inga produkter från STENI AS innehåller ämnen från REACH-listan.

Norden: Inga produkter från STENI innehåller ämnen från REACH-listan, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringslista eller Svanens bilaga 6.

Lång livslängd
En lång livslängd och ett resurssnålt underhåll under produktens livslängd är bra för miljön. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) är ett mått på en produkts resursanvändning över tid. STENIs produkter har låg LCC.

Materialens livslängd blir allt viktigare​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Source: Bygganalyse

Steni Colour Reuse – Fasadsystemet designat för återbruk

Återbruk av byggmaterial är nutidens och framtidens svar på flera globala miljöutmaningar. Steni Colour Reuse är ett fasadsystem designat för att användas flera gånger.

Våra fasadskivor har en förväntad livslängd på över 100 år, vilket är en god förutsättning med tanke på miljö och hållbarhet. Nu tar vi det ett steg längre genom att lansera Steni Colour Reuse, en uppsättning standardiserade fasadskivor som sätter återbruk i system. Detta fasadsystem kan uppdateras och återbrukas efter att de har suttit på en byggnad. Det är hållbarhet i praktiken.

Läs mer om Steni Colour Reuse här

 

Hållbara och robusta fasader från naturen

Steni Nature är hållbara, kortresta fasadskivor med ytor från naturen. Dessa har funnits i Stenis sortiment sedan starten 1965 och är, precis som alla Stenis fasadskivor, mycket tåliga. De är gjorda för att klara den hårda påfrestning som naturen och vädret har att erbjuda.

Återvunnet glas

De flesta ytorna på Steni Nature skivorna är gjorda med krossad natursten, men nu har Steni tagit steget ännu längre och lanserat fasadskivor med återvunnet glas. Det är inte bara miljövänligt att återanvända, utan det ger en vacker, gnistrande yta när ljus reflekteras.

 

Bland urvalet av Steni Nature hittar du fasadskivor med yta av återvunnet glas.

Steni följer FNs globala mål för hållbar utveckling

Steni prioriterar dessa områden av FNs globala mål för hållbar utveckling.

Vi på Steni vill bidra positivt genom att minimera vår negativa påverkan på miljön. Vi följer FNs hållbarhetsmål och prioriterar speciellt åtta av dem. 

3 – God hälsa och välbefinnande
5 – Jämställdhet
7 – Hållbar energi för alla
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12 – Hållbar konsumtion och produktion
13 – Bekämpa klimatförändringarna
16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om dessa och andra hållbarhetsmål på FNs egna sidor

Miljöklassificeringar

  • EPD (EPD-Norge, Institut Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Avfallshantering
Steni källsorterar allt sitt avfall i enlighet med Grønt Ansvar, med Veolia Miljø. Grønt Ansvar är ett komplett system för dokumenterad och systematiserad avfallshantering.

STENI fasadskivor levereras i en förpackning bestående av trä, papper och återvinningsbar plast. Emballaget kan källsorteras i tre stationer på byggplatsen. Spill från kapningen lämnas som restavfall på vanlig återvinningsstation.