Minimal påverkan – självklart!

Miljö
Vi minimerar våra produkters och våra processers påverkan på miljön - lokalt och globalt. Vi fokuserar särskilt på att kontinuerligt minimera CO2-avtrycket, och våra produkter är och ska förbli bland de absolut bästa på detta område.

FAKTA

  • Låg global miljöpåverkan
  • Inga miljöfarliga ämnen
  • Lång livslängd
  • Bästa miljöklassen
  • System för avfallshantering
  • Miljövänlig förpackning

Låg global miljöpåverkan
Produkter från STENI har låg CO2-belastning på miljön. STENIs produkter ger 14-17 kg CO2/m2. För STENIs fasadskivor har en livscykelanalys och en miljödeklaration (Environmental Product declaration, EPD) genomförts i enlighet med  ISO 14025/ISO 21930/. Beräkningen har utförts och verifierats av SINTEF. EPD-dokumentet är godkänt av EPD-Norge och Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Inga miljöfarliga ämnen
EU: Inga produkter från STENI AS innehåller ämnen från REACH-listan.

Norden: Inga produkter från STENI innehåller ämnen från REACH-listan, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringslista eller Svanens bilaga 6.

Lång livslängd
En lång livslängd och ett resurssnålt underhåll under produktens livslängd är bra för miljön. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) är ett mått på en produkts resursanvändning över tid. STENIs produkter har låg LCC.

Materialens livslängd blir allt viktigare​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Miljöklassificeringar

  • EPD (EPD-Norge, Institut Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Avfallshantering
Steni källsorterar allt sitt avfall i enlighet med Grønt Ansvar, med Veolia Miljø. Grønt Ansvar är ett komplett system för dokumenterad och systematiserad avfallshantering.

STENI fasadskivor levereras i en förpackning bestående av trä, papper och återvinningsbar plast. Emballaget kan källsorteras i tre stationer på byggplatsen. Spill från kapningen lämnas som restavfall på vanlig återvinningsstation.