Nytt koncept för hållbart återbruk av fasadskivor

Återbruk av byggmaterial är nutidens- och framtidens lösning på flera globala miljöutmaningar. Nu lanserar vi Steni Colour Reuse – fasadskivor som kan användas flera gånger.

Från deponi till återbruk

Föreställ dig en gammal byggnation som ska rivas. Har du tänkt på att vissa delar av byggnaden fortfarande kan användas och inte behöver slängas? Tyvärr har det förekommit med våra fasadskivor, som har en förväntad levnadstid på över 100 år. Därför lanserar vi nu Steni Colour Reuse, en uppsättning av standardiserade fasadskivor som systematiserar återbruk.

Se videon under som förklarar funktioner och fördelar med Steni Colour Reuse.

 

 

 

I Steni har vi ett starkt fokus på miljö och hållbarhet och arbetar för att minimera negativ miljöpåverkan i byggnadsbranschen genom att optimera vår produktion, våra produkter, processer och distribution.

Vi strävar efter att släppa ut så lite material i kretsloppet som möjligt och arbetar därför med att industrialisera det hållbara återbruket av fasadskivorna. Vårt mål är att 100% av Steni Colour Reuse ska kunna återbrukas efter att de har tjänat sitt syfte på en byggnad. Antingen används skivan som den är eller så uppdateras skivan med ny kulör om kunden önskar. Detta hjälper till att lösa de stora miljöutmaningar vi står inför idag.

Flexibla lösningar med utrymme för kreativitet

Man kan tro att ett arrangemang av återbruk med standardiserade fasadskivor sätter begränsningar för utformningen av en byggnation men så är det inte med Steni Colour Reuse. Formaten ger flexibilitet till att ändra design och montageriktning från en byggnation till en annan med samma fasadskivor.

Vårt långsiktiga mål är att byggnaden ska ses som ett tillfälligt boende för våra fasadskivor. Det kräver kunskap om konstruktion, design och material. Men viktigast av allt för möjligheterna att återbruka en produkt är extremt lång livslängd och tekniska egenskaper som gör det möjligt att montera, demontera och montera produkten igen utan att den förstörs i processen. Den stabilitet och slagtålighet vi har i våra Steniskivor säkerställer att detta inte blir några problem.

I videon under ser du några designmöjligheter baserat på de 12 formaten i Steni Colour Reuse.

 

Medan våra vanliga Steni Colour fasadskivor kan levereras i nästan alla tänkbara format har Steni Colour Reuse 12 olika skivformat med standard borrmönster – motsvarande tanken bakom Lego®. Med dessa skivformat, 80 standardkulörer och 3 glansgrader är variationsmöjligheterna enorma. Den inbyggda möjligheten för horisontellt, vertikalt och diagonalt montage ger arkitekter och byggherrar ett unikt spelrum för att skapa unika fasaduttryck.

Utveckling för framtiden

Inom byggbranschen ser vi redan ett ökat fokus på återbruk där material och produkter lämpat för materialåtervinning och återbruk ska användas i större utsträckning. Vi vet att det kommer att bli allt vanligare. Detta eftersom myndigheter, byggherrar och skattesystem redan implementerat krav, förordningar och lagar för att säkerställa nyttjandet av återvunnet material.

Hittills har återbruket inom byggbranschen oftast inneburit att byggmaterial bryts ner till enskilda komponenter – och därefter använts som råvaror i andra produkter och sammanhang. Det är ett bra sätt att bli mer hållbar, men vi tror att återbruk av material i ursprungligt format är en ännu bättre lösning på världens miljö- och råvaruutmaningar. Då är Steni Colour Reuse ett bra val och ett stort steg i rätt riktning, antingen genom att återbruka dem direkt på nya byggnader eller genom att uppdatera ytan.

Efter mer än 60 års erfarenhet, med 60 års garanti och en förväntad livslängd på över 100 år är vi trygga med återbruksmöjligheterna för Steni fasadskivor.

När fasadskivorna långt in i framtiden inte ska brukas som fasadskivor längre finns flera andra möjligheter för återbruk. De kan brytas ner och användas till fyllnadsmedel i nya fasadskivor, tak- och tunnelmembran, betongförstärkning, markvård, isolering eller andra byggmaterial.

Från linjär- till cirkulärekonomi

FAKTA

Steni Colour Reuse

Fasadsystemet designat för återbruk

  • 12 olika skivformat
  • Stort kulörsortiment
  • Enkelt att montera och demontera
  • Standardiserad borrning
  • Slagtålig – tål tuffa miljöer