Så tänker arkitekten för att skapa optimalt kundvärde!

Vad tycker en arkitekt om Stenis fasadskivor och vad är viktigt för att arkitekterna ska kunna tillgodose kundernas önskemål och behov? Här är några svar från arkitekt Kasper Kullegaard, som Steni samarbetade med under projektet Plejecenter Samsøvej – känt för sin välvda svarta fasad.

- Till Samsøvej vårdboende ville byggherren att vi skulle använda material med längsta möjliga livslängd, och de egenskaper Stenis fasadskivor har uppfyllde kraven från vad jag skulle kalla en driftsorienterad byggherre. När vi tittar på vitala byggnadselement som tak, fasader, dörrar och fönster är livslängden alltid relevant, säger Kasper Kullegaard,

FAKTA

  • Kasper Kullegaard är arkitekt och partner i det danska arkitektföretaget Kullegaard A/S. Företaget bildades 1980 och har i dag drygt 60 anställda på kontoren i Holbæk och Köpenhamn. Kullegaard jobbar som rådgivare för både offentliga och privata uppdragsgivare.

Kasper Kullegaard

Vilka krav ställer du på fasadskivor?
Fasaden behöver inte alltid bestå av naturmaterial, men vårt krav är att fasadskivorna ska vara robusta. Steni är en mycket relevant produkt eftersom det finns många varianter att välja mellan. Färger är en sak, men det är glansvariationerna som jag tycker är det verkligt intressanta. På Samsøvej ville vi variera fasaden utan att bryta mot den svarta färgen. Genom att använda olika glansgrader av samma svarta färg gav det en djupverkan och ett glansspel som ändrar uttryck i takt med hur dagsljuset förändras under året.     

Plejecenter Samsøvej har en spännande form och är klädd med fasadskivor från Steni.

Vår ambition är att skapa ett optimalt värde för kunderna. Vår framgång hänger på att vi skapar framgång för dem. Med det i fokus försöker vi varje dag leverera ansvarsfull design och realiserbara lösningar som lever upp till kundernas förväntningar.​ Kasper Kullegaard​

Vad lägger arkitekterna i Kullegaard AS mest vikt vid?
Vi är kända för vår höga kvalitet och goda kommunikation med byggherrar, samarbetspartner, entreprenörer och leverantörer. Vi ser det värdeskapande samspelet som en del av vårt DNA och vi verkar och kommunicerar "i ögonhöjd" med alla parter som är involverade i ett byggprojekt. Det säkerställer bl.a. att vi alltid stämmer av förväntningarna hos alla sidor under processen så att vi kan leverera det kunden vill ha. Det vi gör ska alltid utgå från kundens behov och det ska gå att realisera. Därför lägger vi stor vikt vid en god och stram ekonomi- och projektstyrning.

Stenis fasadskivor har egenskaper som uppfyller de krav som en driftsorienterad byggherre ställer.​ Kasper Kullegaard​

Trevlig och trygg miljö för de boende.

Är hållbarhet viktigt i ert arbete?
Det är självklart och naturligt att få in hållbarhet där det är möjligt, men alltid med stor respekt för projektets ekonomi. Vi försöker därför att hitta de bästa lösningarna på alla områden och anpassa dem till den ekonomiska ram vi har för en viss uppgift. För oss är hållbarhet även att ha en bra projektledningsprocess där de olika parterna efter hand involveras. Det säkerställer att saker levereras vid avtalad tid, att byggnaden fungerar så som kunden önskar och att vi så långt som möjligt undviker brister. För oss är även det hållbarhet.