Kraftigt minskade underhållskostnader

2013 bytte Nonnebanken i danska Herfølge ut 3200 kvadratmeter traditionella träfasader mot Stenis fasadskivor. Det har lett till betydligt lägre underhållskostnader, mindre klotter och stabila hyror.

- Det löpande fasadunderhållet var en stor utgiftspost för oss, men renoveringen har inneburit en besparing så vi har kunnat hålla hyrorna på samma nivå de senaste tre åren. Samtidigt har vi sparat många arbetstimmar eftersom vi slipper ägna så mycket tid åt exempelvis klottersanering. Nu kan vi nämligen tvätta bort det från skivorna direkt, och det har faktiskt lett till att ingen bryr sig om att spraya graffiti hos oss, säger Torben Nielsen, fastighetschef på Nonnebanken.

Huskomplex, förråd och utvändiga trappor
Nonnebanken består av 25 flerfamiljshus med 37 fristående förråd och 28 utvändiga trappor. Tidigare målades fasaderna vart tredje år, men eftersom man använt icke-tryckimpregnerat trä började fasadbeklädnaden vartefter att murkna. Bostadsföretaget beslöt sig därför för att undersöka alternativa material.

- Vi testade olika skivlösningar och det var flera som rekommenderade fasadskivorna Steni Colour. De verkade solida och var annorlunda än de andra fasadskivorna som vi testade. De var dessutom enklare att rengöra, säger Torben Nielsen.

 

Nu, snart fem år efter monteringen är fasaden lika fin och för oss har Stenis fasadskivor varit en bra investering. Bytet från trä till Steni fasadskivor har gjort att vi kunnat spara drygt 200.000 kr på årligt underhåll.​ Torben Nielsen​

Färdigkapat
De valde därför att ersätta Nonnebankens träfasader med Steni Colour fasadskivor. Monteringen gick snabbt eftersom skivorna levererades färdigkapade från fabriken. Montörerna behövde därför lägga minimalt med tid på att anpassa fasadskivorna på byggplatsen.

 

Stor besparing
Bytet av beklädnad har gett en besparing på över 200 000 danska kronor på årligt underhåll. Nonnebankens investering i nya fasadskivor är sedan länge intjänad och har alltså lett till att de boendes hyror inte har höjts de senaste tre åren.

- Nu, snart fem år efter monteringen är fasaden lika fin och för oss har Stenis fasadskivor varit en bra investering. Hållbarheten, och det faktum att fasadskivorna är underhållsfria, gör helt enkelt Stenis fasadskivor till en bra produkt - och det berättar jag gärna för mina kollegor, säger Torben Nielsen.