Vårdboende i trygga omgivningar

Badeloch Housing Corporation i Eindhovenlaan i Nederländerna har med ett helt nytt koncept byggt ett vårdboende för lättare vårdbehövande. De har valt fasadskivor från Steni till fasaden.

Bostadskomplexet består av tre byggnader med sammanlagt 45 lägenheter som är utformade för att vårdbehövande ska kunna bo ensamma eller tillsammans med anhöriga i en trygg och tilltalande miljö. Eftersom befolkningen i Nederländerna, liksom i de flesta länder i väst, blir allt äldre är detta ett spännande framtidskoncept. Tanken är att den här bostadsformen kommer att minska behovet av institutionsplatser - vårdbehövande kan bo "hemma" längre och slipper flytta in på institution.

FAKTA

”Brabant Wonen” är byggherre, och vårdboendet har ritats av arkitektbyrån ”De twee Snoeken”. De 45 lägenheterna blir inflyttningsklara under 2017. Steni levererade 800 kvm Steni Vision SV 10004 till vårdboendet i Nederländerna. Fasadskivorna har en bredd på 13 cm och monterades med skruv på träläkt.

Bra materialkombination – fasadskivor och tegel.

Konceptet är tänkt för personer med fysiska, psykiska eller sociala problem som t.ex. begynnande Alzheimer eller Parkinson. Här kan de bo tryggt, samtidigt som de får den individuella hjälp och det stöd de behöver. Utöver lägenheterna finns det i bostadskomplexet även en gemensamhetslokal där de boende kan samlas för olika aktiviteter som frivilliga omkringboende anordnar.

För att ett sådant här boende ska fungera är det också viktigt att den fysiska utomhusmiljön uppfattas som trygg och tilltalande. Grönområden och fasader med ett mjukt uttryck i kombination med låga underhållskostnader och lång hållbarhet. De tre byggnaderna omger därför ett atrium, eller en innergård, där de boende kan få frisk luft i en grön och naturlig miljö.

Till fasaderna valdes Steni Vision fasadskivor med tryckt trästruktur i kombination med tegelsten. Det ger fasaden en naturlig karaktär, samtidigt som den är robust, hållbar och enkel att underhålla.

Solid och robust – samtidigt trygg och tilltalande för de boende.