Steni pryder turistvägsprojekt

Atlanthavsvägen är landets kanske största attraktion för bilister. På Eldhusøya har Ghilardi + Hellstens arkitekter skapat en rastplats som är ett utflyktsmål i sig.

I ett landskap där havet dominerar slingrar sig Atlanthavsvägen fram mellan öar och skär. Längst ut på Eldhusøya, vid fjordviken mellan Molde och Kristiansund, har bilisterna all anledning att stanna och ta en paus. Här kan man ta sig fram torrskodd längs en 700 meter lång gångväg i rostfritt stål som vindlar fram genom landskapet och samtidigt njuta av den vackra utsikten.

Återspeglar landskapet
- Projektet på Eldhusøya ingår i Statens Vegvesens nationella turistvägprojekt, ett initiativ för att märka ut sevärda destinationer som framhäver det norska landskapet, säger arkitekten och partnern hos Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Erik Stenman.

Det är landskapet i vid bemärkelse som är konceptets bärande idé.
- Vårt fokus var att utformningen av projektet på Eldhusøya skulle bygga på ett förhållande till platsen, där landskapet, vägen och bron tillsammans bildar den bas vi förhåller oss till.

Vi ville att fasaden skulle ha ett kontextuellt motiv som kan tolkas som ett sillstim om man så önskar.​ Arkitekt Erik Stenman, Ghilardi + Hellsten Arkitekter​

Du kan ta dig fram torrskodd via en 700 meter lång stig i rostfritt stål som vindlar genom landskapet.

Kvällsstämning längs Atlanthavsvägen.

Tufft klimat
Den 700 meter långa stålgångvägen kring ön för dig längs en 180 meter lång fasad. Bakom fasaden, som också är en stödmur, ligger en 150 kvadratmeter stor servicestation med ett litet café, information och toaletter.
- Vi ville att fasaden skulle ha ett kontextuellt motiv som den som vill kan tolka som ett sillstim, berättar Stenman. Vid valet av material var ett krav att det skulle vara motståndskraftigt mot väder och vind.
- Det handlar om våldsamma krafter när sjön ligger på, säger han.

Ett sillstim?

Inga likformiga skivor
Stenis fasadskivor har de egenskaper som krävs för de klimatmässiga utmaningarna.
- Vid treårskontrollen satt skivorna lika fint som när de var nya, säger Stenman.
Samtidigt hade Steni en lösning som gav fasaden den estetiska utformning som arkitekterna önskade. De kunde nämligen erbjuda individuell fräsning av mönstret.
- Den ena skivan är inte den andra lik, vilket gjorde det till något av ett pussel att lägga, säger Stenman.

Han menar att det är egenskaper som gör fasadskivorna spännande att arbeta med.
- Möjligheterna att fräsa alla plattorna olika påverkar fasadens uttryck, säger han och berättar att Ghilardi + Hellsten Arkitekter valde att använda Steni Colour.

Det spännande mönstret kan även ses inifrån.