Både arkitekturen och livskvaliteten har fått ett lyft

Med sina nyputsade fasader, flera bullerdämpande åtgärder och altaner klädda med Steni Colour har bostadskomplexet Brunevang i Rødovre i Danmark fått ett betydande lyft.

Efter flera års renovering har Brunevang  fått en mycket attraktiv bostadsmiljö. Med sina vitputsade och röda tegelstensfasader, röda tegeltak och framträdande altaner klädda med vita Steni Colour fasadskivor, är Brunevang ett typiskt danskt bostadsområde med hög kvalitet på fastigheterna.

Klassisk parkbebyggelse
Brunevang är en klassisk parkbebyggelse från 1954. Tidens tand och placeringen nära trafiken på motorväg 3 gjorde det efterhand allt mindre attraktivt att bo här. Det ville ägaren, Postfunktionærernes Andelsboligforening, göra något åt.

Företagen Holmsgaard (rådgivare) och Mangor & Nagel (arkitekt) fick uppdraget att genomföra en renovering av Brunevang. Man lade vikt vid att framhäva byggnadens arkitektoniska uttryck och samtidigt göra utemiljöerna mer användarvänliga för de boende genom att dämpa bullret från motorvägen.

Vi har använt Steni Colour fasadskivor eftersom det är ett väldigt hållbart material som samtidigt bevarar färgen.

Vita fasadskivor i kombination med röda tegelfasader.

"Vi har använt Steni Colour fasadskivor eftersom det är ett väldigt hållbart material som samtidigt bevarar färgen. Skivorna är evigt vita. Den vita fasadskivan från Steni används för att komplettera den röda tegelfasaden på Brunevang. Tillsammans skapar det ett klassiskt danskt arkitektoniskt uttryck".​

FAKTA

Byggherre: PAB - Postfunktionærernes Andelsboligforening Administratör: FA09 Totalrådgivare: Holmsgaard Arkitekt: Mangor&Nagel Projektår: 2006 - 2017 Produkt: Steni Colour och Steni hörnelement

Ökad efterfrågan

Vi märker att efterfrågan stiger när vi monterar Steni Colour fasadskivor på balkongerna efter en omfattande renovering. Balkonger har nämligen en avgörande betydelse för fasadens arkitektoniska uttryck, och Steni Colour passar utmärkt för att ge balkongerna ett nytt liv, säger Claus Bøgeskov, chef för Steni Danmark.

Bullerdämpning

- De bostadshus som ligger ut mot motorvägen har vi byggt på med ett par extra våningar. Dessutom har vi byggt ihop hus där det tidigare var passager. Det har närmast skapat en bostadslänga som skärmar av den gemensamma utomhusytan och bildar en bullervägg mot de tvåvåningshus som ligger inne i parkområdet, förklarar Karsten Nagel, arkitekt och partner i Mangor & Nagel. I bostadshusen har det dessutom monterats så kallade ryska fönster, som dämpar bullret från motorvägen och samtidigt ger möjlighet att vädra. Karsten Nagel berättar att de har använt fasadskivor från Steni i många år, och att de är väldigt nöjda med den långa livslängden och att färgerna är så beständiga.

Steni Colour fasadskivor valdes eftersom de har lång livslängd och är mycket färgbeständiga.