Barnen testade fasaden med hjälp av "Mooncar-testet"

När Køge kommun i Danmark skulle bygga förskolan "Valhalla" använde de sig av en ny och otraditionell testmetod för att välja fasadmaterial – Mooncar-testet. Syftet var att säkerställa att de fick en robust och underhållsfri fasad med lång hållbarhet och låga underhållskostnader.

Byggnader som aktiva barn och ungdomar varje dag samlas vid måste tåla ganska tuffa tag från barnens aktiviteter och lekar.

Idén väcktes eftersom det hade hänt att fasadprodukter i eternit helt enkelt gått sönder av barnens dagliga lekar, bland annat för att de hade kört in i väggarna med de så kallade månbilar som många förskolor har.​ Anette Kaae Bødker, projektledare på Køge kommuns byggnadsnämnd​

Tuffa "fasadtestare".

Det byggdes upp en testvägg som stod framme en längre tid innan Anette Kaae Bødker och hennes kolleger inspekterade hur Steni-fasaden hade klarat testet.

- Vi uppmanade barn, pedagoger och andra vuxna att köra in i väggen för att se vad den tålde. Barnen tyckte naturligtvis att det var roligt eftersom de ju normalt inte får lov att "krascha" in i väggarna. Dessutom utsattes väggen för mycket annat, som exempelvis bollspel och lerkastning, säger Anette Kaae Bødker.

Den svart-gröna, välvda fasaden på förskolan "Valhalla" har hållit bra.

Steni-skivorna klarade testet och byggnadsnämnden var mycket nöjd. De valde därför fasadskivor från Steni.

I efterhand kan det konstateras att den svarta, gröna och välvda fasaden på förskolan "Valhalla" fortfarande står sig bra, trots att den varje dag är drygt 140 barns och vuxnas "arbetsplats".

FAKTA

  • MOONCAR-TESTET
  • Mooncar-testet går helt enkelt ut på att barnen på en skola, ett fritidshem eller en idrottsklubb får tillåtelse att köra rakt in i en byggnads fasadskivor med en så kallad mooncar. På så sätt testar de hur mycket fasadskivorna tål. Testet görs naturligtvis i nära samarbete med den aktuella skolan eller föreningen och under trygga förhållanden för de barn som kör "månbil".

En typisk "Mooncar".