BREEAM NOR-nivån "Excellent" för plushus med Steni-fasad

När Link Arkitektur fick i uppdrag att designa en plushus-förskola för Omsorgsbygg på Årvoll i Oslo var BREEAM-NOR-certifiering på nivån "Very Good" ett minimikrav. Med innovativa lösningar och fasadskivor från Steni blev resultatet "Excellent".

Resultatet är en plushus-förskola där taket, som till större delen är täckt av solcellspaneler, går i samma stil som väggarna som är klädda med fasadskivor som levererats av Steni. Det gör att solcellspanelerna blir en integrerad del av byggnaden.

På Steni är man precis som Jensen imponerade över resultatet och nöjda med att ha levererat produkter till en så innovativ profilbyggnad som den här plushus-förskolan är.

– Jag är personligen stolt över att vi blir inbjudna som en naturlig partner till sådana här projekt. Det bevisar att Steni är en seriös aktör som det går att lita på. Speciellt när det ställs höga krav på miljö och hållbarhet, säger Ståle Kristiansen, Stenis regionchef i Oslo.

Kilden förskola skulle uppfylla höga energi- och miljökrav. Samtidigt ville vi ha en förskola där arkitektur, miljö och funktionalitet tillsammans utgjorde grunden till lösningarna.​ Ingunn Sirevåg Jensen, Arkitekt hos Link Arkitektur​

Fokus på miljö och hållbarhet

För att bli BREEAM-NOR-certifierad ska nio olika kategorier miljöfaktorer dokumenteras. Ledarskap, hälsa och inomhusmiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, arealåtgång, ekologi och föroreningar.
– Det var viktigt att produkten, som skulle användas på både väggar och tak, hade bra värden vad gäller CO2-utsläpp, och att dessa uppfyllde BREEAM-kraven för projektet. Samtidigt måste produkten vara tålig och priset rimligt. Baserat på detta föll valet på Stenis fasadskivor, säger Jensen hos Link arkitektur.
Arkitekten tillägger att utseendet självklart också spelade en roll, och att Steniskivorna gav dem en extra sträng att spela på vad gäller estetiken.
– Eftersom fasadskivorna från Steni kan levereras med olika glansgrad kunde vi i utöver färgnyanser använda variationer i väder och ljus för att få fasaden att skifta utseende under dygnets gång. Det ger fasaden ett eget spel, som vi planerar att utnyttja även i framtida projekt.

Förebildsprojekt i Futurebuilt

Utöver att ha tilldelats den näst högsta BREEAM-NOR-certifieringen är projektet också ett förebildsprojekt i Futurebuilt. Det vill säga att förskolan ingår i ett program som ska visa att det går att utveckla klimatneutrala stadsmiljöer med högkvalitativ arkitektur.

Här ställs det krav på att förebildsprojektens klimatutsläpp från transporter, energiförbrukning och materialanvändning ska minskas med minst 50 procent.
– Det fokuseras allt mer på miljö och hållbarhet i branschen, och det gör även vi på Steni. Vi har redan ett lågt CO2-avtryck, skivorna har extremt lång livstid och behovet av underhåll är närmast obefintligt. Men vi har på inget sätt gått i mål utan jobbar varje dag för att bli ännu bättre, säger Kristiansen.

 

Det bevisar att Steni är en seriös aktör som det går att lita på. Speciellt när det ställs höga krav på miljö och hållbarhet.​ Ståle Kristiansen, Stenis regionsjef i Oslo​