Fritidsklubben Hjørnet i Roskilde, Danmark

Fritidshemmet Hjørnet i Roskilde kommun i Danmark byggdes för nio år sedan, men fasaden klarade inte av påfrestningarna när barnen spelade boll. Trasiga paneler har därför behövts bytas ut löpande. Dessa merkostnader, som inte har varit obetydliga, hoppas kommunen nu kunna undvika genom att fasaden bekläds med en mer robust fasadskiva.

Fritidshemmet Hjørnet är en arkitektritad byggnad som på grund av sina skadade fasadskivor såg sliten och medtagen ut redan efter några få års användning. För två år sedan tog Roskilde kommun kontakt med Steni för att hitta en lösning så att byggnaden kunde behålla sitt karaktäristiska uttryck.

– Vi ville behålla den nybyggda känslan, så att byggnaden inte minskar i värde, och därför var det ett stort problem att de ursprungliga fasadskivorna i fibercement inte var gjorda för att tåla bollspel, säger Sabina Holstein, arkitekt och rådgivare på Roskilde kommun.

Steni-skivorna har det hoppats och stampats på, och det tål de utan problem. Det knarrar och knakar om man ställer sig på dem, men de går inte sönder.​ Sabina Holstein, Arkitekt/Rådgivare Roskilde kommun​

FAKTA

  • Byggherre : Roskilde kommun
  • Adress : Ørstedvej 61 A, 4130 Viby Sjælland
  • Projektår: 2012
  • Montör: Niebuhr Bygningsentreprise

Genom att byta ut fasadskivorna på fritidshemmet Hjørnet har fasadens livslängd förlängts med 20 till 60 år.
– Steni-skivan är lite dyrare, men när man tar med den längre livslängden och de minskade underhållskostnaderna i beräkningen blir totalkostnaden ändå lägre. Av ekonomiska skäl kan vi inte alltid välja vad vi vill ha, tyvärr, men vi vet vilka material vi helst vill använda i våra fastigheter. Hjørnet  har haft sin nya Steni Colour-fasad i flera år nu, och med den lösning vi hade tidigare hade vi nog redan bytt ut flera skivor under den tiden.

 Jag är mycket nöjd med det arbete som utförts på Hjørnet. Vi har bytt ut fasadskivorna men bevarat fasadens ursprungliga strama uttryck. Det ska bli intressant att följa hur det går med fasaden under de närmaste åren. Vi har vidtagit liknande åtgärder på en annan av kommunens fastigheter, men där använde vi en annan typ av fasadskiva. Om några år kommer vi att kunna se om det gjort någon skillnad, säger Sabina Holstein.