Fritidshemmet Hjørnet Roskilde

Fritidshemmet Hjørnet Roskilde kommun i Danmark byggdes för nio år sedan, men fasaden klarade inte av påfrestningarna när barnen spelade boll. Trasiga paneler har därför behövts bytas ut löpande. Dessa merkostnader, som inte har varit obetydliga, hoppas kommunen nu kunna undvika genom att fasaden beklätts med en mer robust fasadskiva.

– Jag är mycket nöjd med det arbete som utförts på Hjørnet. Byggnadens ursprungliga strama karaktär har bevarats, men fasadskivorna har ersatts med STENI Colour. Det ska bli intressant att följa hur det går med fasaden under de närmaste åren. Vi har vidtagit liknande åtgärder på en annan av kommunens fastigheter, men där använde vi en annan typ av fasadskiva. Om några år kommer vi att kunna se om det gjort någon skillnad, säger Sabina Holstein, arkitekt och rådgivare på Roskilde kommun.

Fritidshemmet Hjørnet är en arkitektritad byggnad, som på grund av skador i fasaden såg sliten ut efter bara några få års användning. För två år sedan tog därför Roskilde kommun kontakt med STENI för att hitta en lösning så att byggnaden kunde behålla sitt karaktäristiska uttryck.

– Vi ville behålla den nybyggda känslan, så att byggnaden inte minskar i värde, och därför var det ett stort problem att de ursprungliga fasadskivorna i fibercement inte var gjorda för att tåla bollspel, säger Sabina Holstein.

Fasad och lek