Från förfall till trivsel

I stadsdelen Skullerud i Oslo har Boligbygg renoverat ett slitet bostadsområde. I dag kan hyresgästerna njuta av trevliga lägenheter och ljusa och gröna omgivningar.

– De 110 lägenheterna på Johan Scharffenbergsvei 105 i Skullerud var mycket slitna och utomhusområdena var långt ifrån trevliga, berättar Håkon Garnes, arkitekt och projektmedarbetare på Boligbygg.

Renovering

Efter en grundlig inspektion av husens skick fanns bara två alternativ: att riva eller helrenovera. Man valde det sistnämnda och projektet delades upp i tre faser: våtrum, fasader och utomhusområden. Jan Erik Blomberg, projektledare på Boligbygg, utsågs till ansvarig för renoveringen av Oslo kommuns bostäder i Skullerud.

Steni inbjöds att delta i fasadprojektet och tog tillsammans med arkitektkontoret Tegn 3 och Boligbygg fram en lämplig fasadlösning.

Det här är ett område där fasaderna utsätts för stora påfrestningar. Därför bestämde vi oss för fasadskivor, och inte puts.​ Jan Erik Blomberg, Boligbygg​

Fasadskivan Steni Colour pryder ytterväggarna på Johan Scharffenbergsvei 105. 2 200 kvm har levererats.

Boendemiljön i fokus

–  För att få en tilltalande fasad fokuserade vi på belysning, rekreationsområden, entréer och färger. Vi rev de slitna verandorna och byggde ut områdena kring ingångarna. De asfalterade ytorna byttes ut mot bollplaner och en amfiteater där hyresgästerna kan umgås.

I samband med renoveringen byggdes en ny bollplan för barn och ungdomar i området.

Trivsel

Här finns det plats för alla! Estetik och boendemiljö var ledorden för renoveringen.

I Skullerud bor det många människor som inte alltid har haft det så lätt i livet. Här ska både flyktingfamiljer och människor med alkoholproblem kunna känna sig väl mottagna och vara sig själva. Undersökningar visar att boendemiljön är viktig för trivseln.

Det är väldigt tillfredsställande att se att våra produkter kan bidra till att skapa en bra och trevlig boendemiljö.​ Thomas Magnussen, STENI​

– Jag uppskattar verkligen att få med den här typen av projekt, säger Thomas Magnussen, ansvarig för Stenis entreprenad på Johan Scharffenbergsvei 105.

- Vi tror att hyresgästerna kommer att visa mer respekt för området och att boendestandarden kommer att upprätthållas.

FAKTA

  • Johan Scharffenbergsvei 105:
  • 2200 kvm Steni Colour
  • SN 8003 och SN 8006 i matt, halvmatt och högglans.
  • SN 9200 i halvmatt.
  • 20 kvm Steni Vision motiv:
  • Gatuadress och husnummer

Området har varit utsatt för vandalism och hårt slitage. Därför var det viktigt med en fasadbeklädnad som är lätt att hålla ren.

Fasadskivan Steni Vision används som "skylt" för gatunamn och husnummer på husen.