Levande fasader

I Nickby, cirka 35 km nordöst om Finlands huvudstad Helsingfors, ligger Nickby Hjärta – en skola som med hjälp av Steni Colour, Steni Vision och spännande arkitektur har fått en helt egen design och ett levande uttryck.

Skolbyggnaden är ritad av den finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy. Färger, grafik och byggnadens utformning ska bidra till en bra lärmiljö där eleverna känner trivsel, trygghet och tillhörighet. Nickby Hjärta är formad som en stjärna. I mitten ligger gemensamhetsutrymmena, medan undervisningslokalerna är placerade ute i stjärnans spetsar.

Stolthet

– Nickby är en liten stad, och den nya skolan har en central plats i stadsbilden. Det var därför viktigt för oss att byggnaden fick ett uttryck - genom form och fasad - som uppfyllde de undervisningsmässiga behoven samtidigt som huset skulle skapa stolthet och identitet för hela staden, berättar arkitekt Pentti Kareoja.

FAKTA

  • Nickby, Finland
  • Arkitekt: ARK-house arkkitehdit Oy
  • Byggherre: Sipoo kommun
  • Entreprenör: Hartela Oy
  • Färdigställt 2016

Grafikern Aimo Katajamäki har skapat den fina konstgrafiken på skolbyggnaden.

Egen färg och grafik

Utvändigt blidas trivsamma gårdsytor mellan stjärnans spetsar. Varje gård har sin speciella karaktär eftersom de olika fasaderna i Steni Colour och Steni Vision har varsin kulör och egen grafik med lekande djur- och människofigurer. Det är grafikern Aimo Katajamäki som har skapat den levande grafiken på skolbyggnaden.

Varje gårdsplan har ett unikt uttryck från olika färger med STENI colour och olika mönster med Steni vision.

Tål väder och vind

Vi ville att varje gårdsplats skulle ha sin egen identitet, och Stenis fasadskivor kunde ge oss just det. Färgerna var klara och fina – och de påverkas knappt av sol, väder och vind. Dessutom kunde vi få grafiken tryckt i samma kvalitet. Inte var det särskilt dyrt heller, säger arkitekten som är väldigt stolt över Nickby Hjärta, som stod färdigt hösten 2016.

Steni-skivornas klara och fina färger påverkas knappt av sol, väder och vind.​ Arkitekt Pentti Kareoja​

Fakta

Nickby Hjärta är både en svensk och en finsk skola – sammanlagt går där 740 elever i åldern 13 till 15 år. Planeringen av del två är redan igång och när den utbyggnaden är färdig 2020 kommer skolan att rymma cirka 1100 elever.

Arkitekt Pentti Kareoja

Arkitekt Pentti Kareoja, som har ritat Nickby Hjärta, är professor i lokalplanering vid Aalto-universitet på Högskolan för konst, design och arkitektur, och han är delägare i ARK-house arkkitehdit Oy.