Sørenga – sjönära boende vid Oslofjorden

I det gamla hamnområdet Sørenga i Oslo skulle ett stort antal lägenheter byggas och en "ny" stadsdel skapas. De nya bostadshusen har ett sjönära läge och i gatuplan finns butiker, kaféer och andra serviceinrättningar.

MAD Arkitekter fick uppdraget att rita det "nya" bostadsområdet. För dem var det viktigt att hitta ett material som på ett elegant sätt kontrasterade mot det mörka och enhetliga tegel som är typiskt för området.

STENI Vision fungerade utmärkt för uppgiften. Vi använde skivorna i innergårdarna som ett komplement till Steni Colour-skivorna, som vi förutom här även använt i entréer och portaler. Med sin unika möjlighet att anpassa ytan tillförde Steni Vision projektet något alldeles extra.​ MAD Arkitekter​

FAKTA

Plats: Sørenga, Oslo Projekttyp: Bostadsprojekt Projektår: 2015-2016 Byggherre: Sørenga Utvikling KS Totalentreprenör: AS Realbygg Arkitekt: MAD Arkitekter Produkt: Steni Colour och Vision

 På Steni Vision trycktes historiska kartor över Oslofjorden. 

"På avstånd uppstår ett vackert färgspel, och kommer man lite närmare får man en direkt koppling till områdets marina läge och lokala särprägel. Fasadskivan är lätt att anpassa, enkel att bearbeta och har en finish som som lever upp till den höga standard som vi på MAD arkitekter alltid eftersträvar i våra projekt."
– MAD Arkitekter.