F.A.Q. Terra by Steni

F.A.Q. Terra by Steni
Eventuella frågor om Terra by Steni? Här hittar du några frågor och svar som kan hjälpa.

Kan skivan limmas på sockeln (muren)?

Nej, det måste vara luftning mellan sockeln och Terra skivan så att eventuell fukt i den befintliga sockeln torkar upp. steni terra sockelskiva klarar alla klimatförändringar  utan att försämra kvalitén på skivan. Luftningen är alltså avsedd för att ta hand om den befintliga sockeln och eventuell fukt som tränger in i väggkonstruktionen.

Hur mycket sten faller av skivan, ser den "sliten" ut med tiden?

Det finns lite överskottsten som ligger löst eller delvis löst på skivan när den är ny. Denna sten faller av inom kort tid. Sockelskivan ser ut som ny.

Bör jag använda träreglar, kan skivan skruvas rätt i sockeln?

Ja, vi rekommenderar tryckimpregnerade träreglar under skivan. Detta för att få nödvändig luftning mellan skivan och väggkonstruktionen. Vi rekommenderar luftning med öppning i överkant och underkant. Vi rekommenderar tryckimpregnerade reglar 21 x 70 mm med max c/c 400 mm regelavstånd.

Kan skivan monteras nergrävd i marken?

Vi rekommenderar luftning med öppning i överkant och underkant. Det är den bästa lösningen. Många har önskemål att ha underkant av skivan nergrävd i marken. Detta går om det är tillfredsställande luftning i överkant. Det uppstår då en viss form av luftcirkulation  som bidrar till att torka upp eventuell kondens/fuktighet. Man bör inte låta skivan gå ner mer än 2-3 mm i marken, med hänsyn till att tjälen kan lyfta skivan något.

Är den slagtålig?

Terra by STENI är en robust/slagtålig skiva som tål mycket "stryk". Den klarar alla normala belastningar som en sockel kan bli utsatt för. Det kan emellertid bli hål i skivan vid kraftiga slag med hammare, slägga eller liknande.

Vad kostar den?

Fråga hos den ledande byggmaterialhandeln.

Var kan jag köpa den?

Hos din närmaste byggmaterialhandlare. (Se också på www.steni.se)

Behöver jag anlita hantverkare för att montera skivan?

Nej, det är inte nödvändig med hantverkare. Skivan är enkel att montera som de flesta klarar själva. Broschyrer och information finns hos din byggmaterialhandlare. Länka til monteringsfilm.

Hur monteras skivan?

Reglarna fästes i sockeln med stålspik/ skruv och plugg (finns hos byggmaterialhandeln). Skivan skruvas i regeln med en terraskruv 4,0 x 28 mm syrafast A4. Skruvarna dras in till skivan men ej för hårt så att skivan har någon liten möjlighet att ”röra” sig.

Vi rekommenderar en fogbredd mellan skivorna på mellan 3-5 mm. Detta för att skivan utvidgas vid temperaturstigning och krymper lite vid låga temperaturer. Börja skruva från kanten av skivan, det är viktigt att inte ”låsa” skivan i båda ändar innan du skruvar på mitten. Mellan skivan och träregeln ska du (rekommenderar) använda steni EPDM-folie. Detta ger ett estetiskt och tekniskt bättre slutresultat. Länka till monteringsanvisning.

Hur kapar man skivan?

Använd diamantbelagd kapskiva med handcirkelsåg. Kan också använda vinkelkap, men det är svårare att få det rakt. Vid uttag runt ventiler, källarfönster och lignande kan sticksåg användas. Är håltagningen en bit in på skivan så borra först ett hål som du kan börja såga ifrån. Markera och såga från baksidan av skivan (obs! spegelvänt).

Hur borrar man i skivan?

Diamantborr är bäst att använda, går också bra med betong- eller kakelborr. Borra från skivans baksida. Avståndet från kanten av skivan till hålets centrum är alltid 15 mm. Vertikalt rekommenderar vi max 300 mm mellan hålen. Horisontalt borras motsvarande som regelavstånd max c/c 400 mm. som reglingen.

Använd 5 mm borr.

Hur gör man vid fönster, hörn och övergång till fasaden?

Vid renovering kan det vid många tillfällen vara för mycket med 21 mm reglar + skivan 4-5 mm. Om språnget på fasaden ej räcker till används en plåtprofil,den skall sticka ut minst 30 mm. utanför skivan. Sockelskivan avslutas ca 15-20 mm från underkant av plåtprofil / träregel.

Montering vid fönster, dörrar kan lösas med ev. spill som monteras vertikalt i fönstersmygar och med standard fönsterplåt över och under fönstret. Det är också möjligt att använda fönsterplåt runt alla 4 sidor.

Vid montering runt hörn är det viktigt att regla ända ut mot hörnet och  motsatt skiva täcker förbi hörnet(lämna en liten springa mellan skivorna). Detta tätar hörnet bättre samt att du träffar i centrum  på regeln.

I vilka format och färger finns skivan?

Den finns i två format 595 x 2395 och 1195 x 2395 mm. Terra by STENI 4mm sockelskiva är Terragrå.

Kan man måla skivan?

Vi rekommenderar att använda skivan som den är, då den ger dig en i princip underhållsfri yta/sockel. Det kan självfallet hända att skivan blir smutsig, men den är mycket lätt att hålla ren, tål bl.a. högtryckstvätt. Skivan är i princip 100 % diffusionstät och tar inte upp vatten. Vatten som tränger in i fogar på bakomliggande konstruktion torkar upp p.g.a. luftningen.

Terra by STENI kan man utan problem måla med alla typer av betongfärg (förutsättning att skivan är ren från smuts,alger,fett m.m.). Den har ett utmärkt underlag eftersom den är diffusionstät och eftersom stenen i ytan är en kalksten med ”porös” yta ger bra fäste. En målad Terra by STENI  sockelskiva håller mycket längre än en målad betongvägg.

Målningen flagnar inte av lika mycket men den bleks och bör målas om efter ett antal år. Det är inga problem att använda högtryckstvätt med ”vettigt” tryck.