Stenis BIM-moduler främjar kreativitet och sparar tid

Jag satte genast igång med Stenis BIM-moduler när jag fick höra talas om dem. De sällar sig till raden av ny teknik som kan användas på ett kreativt sätt. Jättebra för oss arkitekter, säger Frida Helen Andersen, arkitekt på Norconsult i Tromsø.

På Norconsults Tromsø-kontor finns 45 medarbetare, varav 10 är arkitekter. De levererar allt från projektering av stora regleringsplaner till detaljprojektering, främst av större infrastrukturbyggnader som skolor, vattenreningsverk och liknande.

Med Stenis BIM-moduler sparar arkitekten mycket tid jämfört med vid manuellt jobb. Med enkla knapptryckningar kan man blanda eller ändra fasadens färger och glansgrad, materialets format och riktning, justera mönstren, och borrmönstren läggs in automatiskt​ Frida Helen Andersen, Norconsult​

Främjar kreativitet

Att ingenjörsfirmor satsar på arkitekter är det ett tydligt tecken i tiden. Här på Norconsult är vi ett eget specialistområde. Branschen håller på att förändras, och vid så stora och komplexa uppdrag som vi arbetar med lönar det sig att ha ett nära samarbete mellan olika specialistområden. Då är det ju vår uppgift som arkitekter att bevara kreativiteten, och det kan bland annat Stenis BIM-moduler hjälpa oss med, säger hon leende.

Sparar tid

Det betyder att fasaden på en byggnad snabbare kan simuleras, och arkitekten kan visa sina kunder flera olika detaljerade lösningar tidigt i processen. Det är väldig fint att kunna spara tid, för då kan vi i högre utsträckning leka med format och storlekar, glansgrader och färger. På bara några minuter kan vi skapa många alternativ. Sedan kan vi välja ut de vi tycker är bäst och jobba vidare med dem. Det är en effektivitetsförbättring av stora mått som gör att vi i en tidig fas kan visa  upp flera bra alternativ för kunden, säger Frida Helen Andersen.

Minskad risk för fel

Traditionellt behöver materiallistor sammanställas manuellt, med risk för felskrivningar. Men med Stenis BIM-moduler exporteras ritningar, format och artikelnummer automatiskt till Excel, vilket gör att risken för fel minskar. Att ta fasadritningen direkt till produktion fungerar väldigt bra. Du undviker fel, och det är toppen, för fel kan lätt bli kostsamma. Jag tycker Stenis BIM-moduler är ett väldigt bra verktyg. Jag kan snabbt göra  en detaljerad fasadplan med en realistisk visualisering, och kan enkelt se alla möjligheter till fasadlösningar, säger Frida Helen Andersen.

För Revit och ArchiCAD

Stenis BIM-moduler kan laddas ner från BIMobjects och Steni har också gjort så kallade tutorials, instruktionsfilmer, som visar hur modulerna fungerar.

Det är verkligen inspirerande för oss på Steni att höra att våra BIM-moduler är uppskattade, säger Jan Terje Nielsen på Steni. När arkitekter säger till oss att vi troligtvis har marknadens mest användarvänliga moduler för fasadritningar är det ett kvitto på att vi tillför mervärde via BIM, för både arkitekter och entreprenörer.

 

 Norconsult, parkeringshus i Bodø