Hållbarheten var avgörande

För att skapa bättre förutsättningar för både boende och personal utformades det nya vårdboendet i Holbæk i Danmark som en åtta försedd med svarta fasadskivor från Steni.

- Byggherren ville ha den fasadbeklädnad som hade längst hållbarhet. Valet föll därför på Steni Colour. Det gav oss samtidigt möjligheten att leka med två olika färgnyanser. Fasaden är stramt moduluppdelad och ingenstans förekommer skarvade eller uppdelade skivor. De olika färgnyanserna ger en djupverkan och understryker byggnadens ikoniska bågform, säger arkitekt Kasper Kullegaard.

FAKTA

Samsøvej vårdboende i Holbæk, Danmark Arkitekt: Kullegaard A/S Entreprenör: STB Byg Byggherre: Holbæks kommun och DOMEA Projektår: 2014 - 2016 Produkt: Steni Colour

De olika färgnyanserna ger en djupverkan och understryker byggnadens ikoniska bågform​ Kasper Kullegaard, arkitekt och partner vid Kullegaard A/S​

Formen kortar gångavstånden så att personalen enklare kan ta sig runt i byggnaden. Den skapar dessutom bättre förutsättningar och trygghet för både boende och personal.

Byggherren ville ha den fasadbeklädnad som hade längst hållbarhet. Valet föll därför på STENI Colour.

 

 

 

Samsøvej vårdboende är 5.600 kvadratmeter stort och format som en åtta. Byggnadens geometriska form kortar gångavstånden så att personalen enklare kan ta sig runt i byggnaden. Den åttaformade byggnaden skapar dessutom bättre förutsättningar och trygghet för både boende och personal.

På innergårdarna har arkitekten valt ljusa grå nyanser som omger de trygga och avgränsade utomhusmiljöerna.