Præstø Multicenter

Vordingborgs kommun har berikats med ett nytt center, där en rad olika aktiviteter samlas under ett och samma tak. Den 5 800 m2 stora byggnaden inrymmer först och främst 40 äldreboendelägenheter som är placerade kring huset hjärta, det så kallade "hjerterommet" – en samlingslokal för sociala aktiviteter.

Därutöver finns personallokaler, ett hälsocenter och ett gym som fritt kan användas av hyresgästerna. Allt detta - och mer därtill finner man i denna vackra byggnad som från golv till tak är klädd med fasadskivor från STENI.

Den långa livslängden och låga driftskostnaden var några av de avgörande faktorerna när arkitekten valde fasadskivan STENI till nya Præstø Multicenter.

 

 

Detalj från fasaden