Renovering av skyskrapa från 1960-talet

Cosmopolitan, ett tidigare försummat höghus från 1960-talet, har efter renovering blivit ett landmärke i Europas "huvudstad" Bryssel. Skyskrapan, som rymmer både kontor och lägenheter, har fått en fasadbeklädnad av fasadskivor från Steni.

– Arkitekterna ville ge huset ett naturligt uttryck och på grund av den gamla betongkonstruktionen ville man använda ett material med låg vikt. Valet föll då på fasadskivan Steni Nature, säger Patrick Klijnjan.

Han är Stenis säljrepresentant i Belgien och ansvarar för Stenis leverans till projektet, som omfattar ca 6 000 kvm fasadskivor.

Nytt liv – ny miljö

Skyskrapan "Cosmopolitan" har i Belgien lyfts fram som ett bra exempel på hur man med ett kreativt och målmedvetet renoveringsprojekt kan ge nytt liv åt en sliten byggnad från 1960-talet.  "Renoveringen har gett nytt liv åt en populär stadsdel i den tätbefolkade staden Bryssel. De nyrenoverade lägenheterna är ett välkommet tillskott eftersom det råder bostadsbrist i staden, säger Klijnjan.

Från slitet kontorshus till moderna lägenheter

Det var fastighetsutvecklaren Besix Red som 2019 ville rusta upp den slitna tegelkolossen. Endast de två nedre våningsplanen användes då i den förfallna byggnaden.

Höghuset ligger centralt  mitt i staden vilket inspirerade arkitekterna hos Bogdan & Van Broeck att omvandla kontorslokalerna till 130 moderna lägenheter. De två nedersta våningsplanen, som totalt utgör 1 500 kvm, kommer även efter renoveringen att inrymma kontor och butikslokaler.

Byggnaden har dessutom fått tre nya våningsplan högst upp och har nu totalt 16 våningar. För att skapa en naturlig övergång mellan höghuset och de närliggande huskropparna beslutade man att bygga en ny trevåningsbyggnad med 26 bostäder. En underjordisk parkering med 50 parkeringsplatser och 170 cykelparkeringsplatser förbinder de två byggnaderna.

Både det nya trevåningshuset och höghuset har fått en fasadbeklädnad bestående av stora Steniplattor av lätt polerad vit natursten.
– Cosmopolitan är ett landmärke i Bryssel och syns från stora delar av staden. Den här renoveringen har inspirerat till fler liknande projekt i området, säger Klijnjan.

FAKTA

Fakta om The Cosmopolitan

Arkitekt: Bogdan & Van Broeck

Plats: Bryssel, Belgien

Kategori: 1 500 kvm kontor och 156 lägenheter

Leverans från Steni: Fasadskivan Nature med lätt polerad vit natursten.