Färdiga element med fasadskivor från Steni till sjukhuset i Vestfold

På uppdrag av Skanska och Link Arkitektur har elementfabriken RVT levererat färdiga element med fasadskivor från Steni till sjukhuset i Vestfold.


– Elementmontering med färdiga fasadskivor är helt klart framtiden för byggbranschen, säger Hans Øyvind Stai, monteringschef på RVT.

Han står utanför sjukhuset i Vestfold i Tønsberg, där Skanska har fått i uppdrag att uppföra nya byggnader som ska inhysa avdelningar för psykiatri och somatik.

Till projektet har RVT levererat färdigproducerade element som enkelt monterats på byggarbetsplatsen.

– Fördelen med att leverera element med färdiga fasadskivor till en byggarbetsplats är att man sparar tid och utrymme. Det är en effektiv byggmetod, och man får en tät byggnad och färdiga ytor mycket snabbare än om man hade gjort på traditionellt sätt, säger Stai.

MONTERING: Här monteras elementen på sjukhusbyggnaden.

Lång hållbarhet är avgörande
Det är arkitektkontoret Link Arkitektur som fått i uppdrag att designa och rita de nya sjukhusbyggnaderna. Det visste precis vad de var ute efter när de skulle välja lösningar och material till fasaderna.

– För oss är det viktigt att välja hållbara och robusta material. Fasaderna ska bestå i många år, och då är det viktigt att produkterna har en lång livslängd, så att det ser så bra ut som möjligt, så länge som möjligt, säger Hugh Serendahl, arkitekt på Link Arkitektur.

Resultatet blev att elementfabriken RVT fick i uppdrag att producera färdiga element med fasadskivor från Steni.

– Steni-skivorna är väldigt robusta, och det var därför vi valde dem. Dessutom har de 60 års garanti och är väldigt enkla att underhålla. Så det finns många fördelar med de här skivorna, säger arkitekten.

 

UNIK DESIGN: Fasadskivorna från Steni ger byggnaden ett tufft utseende som väcker uppmärksamhet.

Gott samarbete
RVT, som har stått för själva produktionen av elementen, har också bara gott att säga om Stenis fasadskivor, som de upplever är robusta och enkla att jobba med.

– Det avgörande när man ska välja fasadskivor är att de ska vara enkla att bearbeta och tåla hantering och transporter. Samtidigt måste de vara enkla att montera. Allt detta tycker vi att de här fasadskivorna uppfyller, säger Amund Behrns, fabrikschef på RVT.

Han berättar också att Steni generellt har varit en bra, flexibel och anpassningsbar samarbetspartner.

– Vi har påskyndat leveranser, vi har senarelagt leveranser och till vartenda element har vi fått skivorna levererade färdigsorterade. Det här samarbetet har fungerat jättebra, säger fabrikschefen.