Norges coolaste toaletter

Konstnären Njål Lunde gjorde om toalettbyggnaden på Manglerud skola från en ful byggnad på skolgården till en färgklick med motiv från sjön Østensjøvannet.

NJÅL LUNDE, KONSTNÄR

Jag jobbar gärna digitalt. Med Steni Vision kunde mina motiv överföras till fasadskivorna, därför är det ett material som passar mig bra, säger Lunde.​

Ett visuellt lyft

När Manglerud skola i Oslo skulle genomgå en omfattande renovering anlitade man konstnären från Haugesund för att ge toalettbyggnaden på skolgården ett visuellt lyft.

- Toalettbyggnaden stod och förföll och många tyckte att den var ful. Kommunen ville att jag skulle dekorera byggnaden utvändigt, och jag var fri att välja motiv – inom givna ekonomiska ramar och material, berättar Lunde.

 

Inspiration från närmiljön

Lundes motiv, som präglats in i Steni Vision-skivor i standardformat, är en konstnärlig framställning av de olika planktonarterna i sjön Østensjøvannet. Jag valde att låta ett motiv täcka två skivor. På sammanlagt 32 skivor täcker 16 motiv toalettbyggnadens fyra väggar, förklarar han.

Underhållsfritt

Lunde har under hela processen haft tät kontakt med Steni. 

- Steni var tidigt behjälpliga med provtryck som jag kunde använda för att få godkännande från utsmyckningskommittén, säger Lunde.

www.njallunde.com 

 

Spännande uttryck


– Utsmyckningskommittén såg det sagoinspirerade, lekfulla och mångfaldiga i Lundes konstuttryck, och bedömde att det kunde bli ett spännande uttryck i en miljö för barn.

Han är också en erkänd konstnär med kompetens att genomföra stora uppdrag, säger den konstnärliga rådgivaren för projektet, Gunnveig Nerol.

Gunnveig Nerol

Intressant val

Trycken blev tydliga och vackra på Steni-skivorna, säger Nerol. Hon menar att Lundes val av fasadskivor var väldigt intressant.

- Hans konstnärliga uttryck framträder tydligt, samtidigt som fasadskivorna har tekniska kvaliteter vad gäller hållbarhet, klottersanering och eventuella byten vid vandalism, säger hon.

De tryckta motiven på Steni-skivorna är tydliga och vackra, säger Gunnveig Nerol, konstnärlig rådgivare.