Lek med skivor

När arkitekterna på Nordic Office of Architecture började planera Fagerli Skola i Larvik var de inställda på en ljus fasadbeklädnad. Valet föll snabbt på produkterna från Steni.

Vid skolstarten efter jullovet kunde de 600 eleverna från första till sjunde klass från Nanset och Frostvedt skolor i Larvik bänka sig i en splitter ny och modern skola. Skolan är en av landets största grundskolor med fyra parallellklasser och en byggnadsarea på hela 12 500 kvadratmeter. Men Fagerli skola är inte bara en skola.
- I byggnadskomplexet finns även en idrottshall, en förskola och ett familjecenter, berättar den projektansvarige arkitekten Hallgrimur Thor Sigurdsson.

Stort projekt
Sigurdsson är partner vid Nordic Office of Architecture, det arkitektkontor som vann upphandlingen av projektet tillsammans med totalentreprenören Hent. Nordic Office of Architecture jobbade i tre år med detta projekt som hade en kostnadsram på 244 miljoner kronor.
Sigurdsson och hans arkitektkolleger har stor erfarenhet av stora projekt, bland annat sjukhus och flygplatser.
- Utmaningen med stora projekt är att hitta det rätta greppet, säger Sigurdsson.

Ljusa fasadskivor var utgångspunkten när vi planerade byggnadernas yttre. När skivornas kvalitet och möjligheten att anpassa detaljer kom på tal föll valet naturligt på Steni.​ Arkitekt Hallgrimur Thor Sigurdsson, partner vid Nordic Office of Architecture​

Vita fasadskivor i kombination med naturligt trä

Den projektansvarige arkitekten Hallgrimur Thor Sigurdsson vid Nordic Office of Architecture valde Stenis fasadskivor bland annat på grund av kvaliteten och möjligheten att formge detaljer.

Rätt grepp
Det grepp som arkitektteamet valde utgår från det faktum att det ryms många olika verksamheter i byggnadskomplexet.
- Vi valde att placera de olika byggnaderna runt ett gemensamt stråk, både utvändigt och invändigt, säger arkitekten. Byggnaden omger ett torg, eller hjärterum, som fungerar som en gemensam mötesplats. Torget ändrar karaktär under dygnet, beroende på vilka som vistas där.

FAKTA

  • Fagerli Skola, Larvik - Norge
  • Arkitekt: Nordic Office Of Architecture
  • Byggherre: Larviks kommun
  • Entreprenör: Hent
  • Färdigt: 2016

Rektor Thomas Bjørvik berättar att eleverna är stolta över sin nya skola.

Enkelt underhåll
Ljusa fasadskivor var utgångspunkten när vi planerade byggnadernas yttre. När skivornas kvalitet och möjligheten att anpassa detaljer kom på tal föll valet naturligt på Steni. 
- Kommunen önskade sig även ett material som var enkelt att underhålla, säger Sigurdsson. Fasaderna domineras därför av Steni Colour i högglans i kombination med träpanel.

Stolta elever
- Det är huvudsakligen i klassrummet som undervisningen sker, men det är också viktigt att eleverna lär sig ta vara på omgivningen, säger rektor Thomas Bjørvik. Han säger att eleverna är stolta över den nya skolan.
- Det säger en hel del, menar han. Bjørvik tycker att fasadskivorna från Steni har gett byggnaden ett estetiskt uttryck som det finns skäl att vara stolt över.
- Byggnaden ser väldigt fin ut, säger han. På de vita skivorna finns några avtryck efter fotbollar.
- Men de ska visst kunna spolas bort, säger han med ett leende.

Eleverna är stolta över den nya skolan​ Rektor Thomas Bjørvik, Fagerli Skola i Larvik​