Lång teknisk och estetisk livslängd

Det finns såväl ekonomiska och estetiska som miljömässiga orsaker till att Steni Colours fasadskivor pryder ytorna på de prisbelönta, renoverade byggnaderna hos Nordre Gran bostadsrättsförening i Oslo.

- Jag är byggnadsingenjör, har växt upp i bostadsrättsföreningen och hyser starka känslor för Nordre Gran bostadsrättsförening.
Detta motiverade Umar Munir till att jobba för en omfattande renovering.
- Tekniskt sett var livslängden passerad, säger Munir. Han berättar att ungefär tusen personer bodde i 262 lägenheter i där byggnaderna från 1978 var i mycket dåligt skick. Munir är ordförande i bostadsrättsföreningen i Furuset i Oslo som 2017 belönades med OBOS-priset för renoveringen, som innebar en ansiktslyftning som gör att bostadsrättsföreningens byggnader idag ser nästan nya ut.

Fasadskivnornas estetik
- Förutom att byggnaderna var dåligt underhållna behövde de uppgraderas från sjuttiotalsstandard till modern standard, säger Munir, som visar upp en inbjudande boendemiljö med attraktiva omgivningar där alla husfasader är klädda i Steni Colours ljusa färger.
- Byggnader har även en estetisk livslängd, säger han

Ordföranden i Nordre Gran bostadsrättsförening, Umar Munir, menar att det estetiska uttrycket är viktigt. - Vi formar våra omgivningar och de formar oss, säger han.

FAKTA

Nordre Gran bostadsrättsförening ligger i Furuset i Oslo Vann OBOS-priset 2017 Består av 262 lägenheter fördelade på 7 byggnader Renoveringen kostade 134,5 miljoner kronor Kostnad per lägenhet: 513 000 kronor Valde Steni Colour fasadskivor

Lång livslängd
Eftersom bostadsrättsföreningen investerade sammanlagt 134,5 miljoner kronor – eller 513 000 kronor per lägenhet – var valet av egenskaper hos fasadmaterialet naturligtvis mycket viktigt. Bostadsrättsföreningens ordförande fick upp ögonen för STENIs produkter dels genom arkitekten och dels när han undersökte vilka lösningar andra bostadsrättsföreningar hade valt.

Det positiva med Stenis fasadskivor är att de är tillverkade av ett stabilt och underhållsfritt material som kan stå sig i gott och väl 60 år.​ Umar Munir, ordförande i Nordre Gran bostadsrättsförening​

God ekonomi
Valet av Steni Colour för fasaderna på bostadsrättsföreningens sju byggnader gjordes delvis av ekonomiska skäl.
- Det är billigare i längden att välja en underhållsfri produkt med lång livslängd även om den kostar litet mer i inköp. Det är livstidskostnaden som är avgörande, säger Munir.

Miljövänlig
Bostadsrättsföreningens ordförande pekar också på att Stenis fasadskivor är monteringsvänliga, vilket sparar mycket tid.
- Steni har bra lösningar när det gäller fästanordningar och övergångar. De har gjort sin tekniska hemläxa, menar han.
- Vi har också utvärderat Stenis CO2-beräkning och tagit hänsyn till den i livscykeln och resultaten är bra, säger Munir. Efter renoveringen har lägenheterna blivit mycket eftertraktade köpobjekt.
- Efterfrågan är god och allt tyder på att renoveringen är en bidragande faktor till det starkt ökade kvadratmeterpriset, säger han.

Det är i längden billigare att välja en underhållsfri produkt med lång livslängd även om den kostar litet mer i inköp.

Nordre Gran bostadsrättsförening är en inbjudande boendemiljö med attraktiva omgivningar.