Färg, textur, glans och mönster bidrar till en byggnads identitet

Färg, textur, glans och mönster bidrar till en byggnads identitet. Stenis fasaduniversum för samman elementen och ökar friheten i den kreativa processen.

Det är sällan arkitekten har ett helt blankt papper framför sig när en ny byggnad ska börja planeras. Uppdragsgivarens riktlinjer finns alltid där. Men ofta ställs arkitekten inför ett antal val när det gäller designen.

- Man får bland annat fråga sig hur fasaden ska utformas i förhållande till omgivningen, säger arkitekt Erik Stenman, partner vid Ghilardi + Hellsten Arkitekter.

Designval
Arkitekten avgör hur byggnaden ska förhålla sig till omgivningen, om designen ska vara ödmjuk eller kontrastera mot den.
- I det senare fallet kan designvalet handla om att framhäva själva byggnaden. Då får arkitekten fundera kring fasaden på ett helt annat sätt, säger Stenman.

Hjälpmedel
Tillsammans med Steni har Stenman och hans kolleger arbetat fram en modell - eller en fasadkarta - som i dag utgör grunden till STENIs fasaduniversum.
- De möjligheter de olika produkterna ger, och speciellt kombinationsmöjligheterna, kommuniceras med hjälp av en sammanhängande karta, säger Stenman. Med hjälp av fasadkartan går det att diskutera variationer i färg, struktur, glans och tryck på ett sammanhängande sätt, något han menar hjälper arkitekten att tänka fritt.

I samarbete med Steni har arkitekt Erik Stenman och hans kolleger vid Ghilardi + Hellsten Arkitekter arbetat fram Stenis fasaduniversum.

De möjligheter de olika produkterna ger, och speciellt kombinations-möjligheterna, kommuniceras med hjälp av en sammanhängande karta.​ Arkitekt Erik Stenman, partner vid Ghilardi + Hellsten Arkitekter​

Kombination
Stenis fasadkoncept är indelat i tre olika segment - COLOUR, VISION och NATURE. Det första ger möjlighet att välja färg och glansgrad, med det andra får man en fasad med tryck där motivet kan väljas fritt, medan det tredje segmentet ger olika texturer.
- Genom att utnyttja Stenis fasaduniversum - färger, struktur, glans och print - blir det inte längre så viktigt att under designprocessen fundera över vilken produkt som ska ge byggnaden karaktär. I stället kan man fokusera på designkonceptet, säger Stenman.

Levande diskussion
- Det är befriande att inte behöva låsa sig till produkterna under designprocessen. Då kan man i stället fokusera på vad man vill uppnå, säger Stenman. Genom att utgå från detta designuniversum kan arkitekten använda kartan och fundera på hur de önskade effekterna kan uppnås. Fasadprodukterna väljs sedan ut när man vet vad man vill åstadkomma, säger han.

Från en privatbostad i Sandefjord , med ett eget unikt designuttryck.

Inspiration
Arkitekterna hos Ghilardi + Hellsten Arkitekter jobbar med projekt i alla storlekar, från områdes- och landskapsplanering  till byggnader av olika slag.
- Vi inleder alla projekt med att ställa frågor och kritiskt pröva idéer. Arkitekturens koncept skiljer åt sig beroende på vilken uppgift den ska ha. I flera projekt har arkitekterna valt fasader som inspirerats av Stenis fasaduniversum. På senare tid har vi använt Stenis produkter i både offentliga och privata projekt. Vi har också använt fasadskivor från Steni på privatbostäder, där ägaren själv har bidragit med grafisk input som vi har införlivat i fasadskivornas design, vilket gett huset en egen prägel, berättar han.

Det är befriande att inte behöva låsa sig till produkterna under designprocessen. Då kan man i stället fokusera på vad man vill uppnå.​ Arkitekt Erik Stenman, partner vid Ghilardi + Hellsten Arkitekter​