Stanna för rött!

Ferrari-röda landmärken får bilisterna att hålla sig på vägen. Längs E6 vid Mjøsa står framträdande byggnader klädda i Steni och målet är att de ska förbättra olycksstatistiken.

– Erfarenheter från de amerikanska slätterna och danska landsvägar visar att bilförare håller sig vakna om de får en visuell ”kick” var tredje minut. Längs E6 vid Mjøsa har vi haft som mål att väcka bilisterna med hjälp av överraskande byggnader och konstruktioner, berättar Morten Løvseth, arkitekt MNAL vid Løvseth + Partner.

Du kan inte köra förbi "tranbären" vid Strandlykkja på E6 utan att lägga märke till dem. Toalettbyggnaden liknar inte något man vanligtvis ser längs norska landsvägar och det skapar självklart uppmärksamhet. Vilket är förväntat och önskvärt.

Morten Løvseth har varit delaktig i flera av de visuella punkterna längs riksvägen, bl. a. två knallröda rastplatsbyggnader på Andelva och vid Kolomoen-bron, där traditionella byggtekniker närmast förvrängs av en ny trekantsbaserad struktur.

Extrem konstruktion

– Toaletterna på Strandlykkja tar denna trekantsstruktur till sitt yttersta, säger Morten Løvseth.

Vi skapade en geometrisk form som underströks av den Ferrari-röda färgen och glansen i Stenis fasadskivor.​ Morten Løvseth, arkitekt MNAL Løvseth + Partner​

Även invändigt är toaletterna klädda med Steni-skivor för att förenkla underhållet i utrymmen som snabbt kan bli nedsmutsade. Designen ska fungera som en väckarklocka så att man stannar till vid rastplatsen vid Strandlykkja och tar en liten paus från den långa E6-sträcka som även kallas Tiomila.

Ska fungera som en väckarklocka

– Syftet med att lägga vikt vid designen och arkitekturen på rastplatsen är att få trafikanterna att stanna och vila. Det handlar om trafiksäkerhet, vilket är speciellt viktigt längs denna sträcka där det skett många allvarliga olyckor som orsakats av att föraren somnat, säger Taale Stensbye, projektledare för denna utbyggnad vid norska Trafikverket.

Så hörsamma verkets uppmaning och stanna för rött nästa gång du kör längs E6 förbi Mjøsa.

– Vi hoppas att vi har lyckats skapa en rastplats som är värd ett besök!​ Taale Stensbye, projektledare, Statens vegvesen​

Sett något liknande? Rastplatsen är ett exempel på hur norska trafikverket använder arkitektur och design för att öka trafiksäkerheten.

FAKTA

  • Längs E6:an söder och öster om Mjøsa finns de röda stoppen på båda sidor av vägen vid Andelva och Strandlykkja.