Stensnæs – skola med en spännande fasad

På Stensnæs skola har man valt en fasad bestående av vita och grå fasadskivor. Skivorna har olika glanstal vilket ger spännande ljusskiftningar i fasaden, som också ändrar sig efter solljuset. 

Byggnaden kallas därför "den vita diamanten".

Fasaden är klädd med fasadskivan STENI Colour som är mycket robust. Det är viktigt eftersom skolbarn spelar boll och leker runt skolbyggnaden, säger Hanne Lind Bonderup på Frederikshavn kommun.

Under projekteringen har designfrågorna prioriterats för att ge barnen möjlighet att utvecklas i en inspirerande skolmiljö.

 

Kontraster

Vita och grå fasadskivor i kontrast mot trä

"Den vita diamanten"