En skola som skiljer sig från mängden

Høng Skole är en kulturell samlingspunkt i den danska kommunen Kalundborg och byggnaden lyser upp med sina klara färger. Målet har varit att skapa en öppen och modern skola med många utomhusytor som gör att eleverna får lust att röra sig utanför klassrummen.

Fasaden består av fasadskivan STENI Colour - i klara färger. Man har valt olika färger på skolbyggnadens olika delar så att barnen kan orientera sig med hjälp av färgerna.

– Fasadskivan STENI klarar de påfrestningar en skolbyggnad utsätts för. Här kommer fasaden säkerligen att få utstå en hel del. Skolbyggnader utsätts ofta för graffiti och STENI-skivan är lätt att rengöra, säger Jan Klausen, arkitekt på Kalundborgs kommun.

Färgspel i orange