Vård och omsorg i en byggnad formad som en åtta

En uppseendeväckande svart fasad är det första som möter besökarna vid ankomsten till vårdhemmet Samsøvej.  Byggnadens geometriska form bidrar till att minimera gångavstånden och mittpunkterna i de två cirklarna gör att de anställda kan röra sig mer effektivt.

Byggnadens runda former skapar trygghet för de boende, som aldrig behöver träffa på en ytterdörr i slutet av korridoren.

Svarta/mörka fasadskivor från STENI i två olika glansgrader ger ett spännande spel i fasaden.

STENI har medverkat vid projekteringen av fasaden, vilket inneburit att 80-90 % av fasadskivorna levererades färdigkapade och förborrade – klara för montering. Detta har minskat kostnaderna betydligt. Byggarbetet har dessutom gått snabbare, säger Lasse Lindkvist Hansen på STB Byg.

Inspirerande arkitektur!