Simulatorbyggnad med ett unikt utseende

Vi ville ha en byggnad som var vacker att se på och funktionell och attraktiv invändigt – en diamant både på utsidan och insidan, säger Stian Elstad på First Scandinavia som äger fastigheten.

Fasaden är klädd med STENI Vision fasadskivor med unika och skräddarsydda motiv, enligt byggherrens önskemål. I kombination med fasadskivan STENI Colour ger detta en iögonfallande, spännande - och inte minst hållbar fasad.

Byggnaden ska bidra till att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, och innehåller bland annat tre flygsimulatorer.

Flygplan på fasaden - självklart!