Sirkus Shopping

Enligt arkitekten Ole Wiig föll valet på STENI fasadskivor för att Sirkus Shopping är en byggnad med stora väggytor och att det därför var viktigt att välja ett prisvärt material med lång livslängd. Lysande röda horisontella band i samma färg som den som används runt fönstren bryter av den mörkgrå fasaden.

Stramt och modernt

– De urbana rum som bildas kring ingångspartiet ger fasaden ett annorlunda uttryck och tillför dessutom variation och rytm, skriver NSW i projektbeskrivningen.