Henrik Larsen Biler

Den nya bilhallen är ett spännande projekt, där både arkitekten och byggherren med sin franska bakgrund har bidragit med idéer.

STENI Colour fasadskivor i grått, vitt och svart -  i tre olika glanstal – skapar ett spel i fasaden. Skivornas format planerades noga och optimerades för att minimera spillet. 90 % av skivorna levererades färdigkapade och förborrade, vilket underlättade monteringen.

Resultatet är en funktionell och inbjudande byggnad som är lätt att underhålla. Att bilhallen ligger i ett område som bland annat är utsatt för graffiti är inget större problem eftersom fasadskivorna enkelt kan rengöras med ett vanligt klotterborttagningsmedel och vatten. 

Vackra detaljer kring fönstren