Färgglad studiemiljö

Studentbostäder har en hög omsättning av hyresgäster och erfarenheterna visar att husen behöver vara robust byggda för att klara slitaget, säger Tone Krange Thorsen, VD vid BAS Arkitekter.

Här har arkitekten valt att kombinera gröna fasadskivor från STENI med hållbar kärnfuru vilket får husen att passa väl in i de natursköna omgivningarna.

Fasadskivorna från STENI är tåliga, har lång livslängd och kräver minimalt med underhåll.

Material som fungerar väl tillsammans