Ladegårdsparken

I det här projektet valde arkitekten diagonalt monterade tak- och fasadskivor från STENI, vilket gjorde det lättare att framhäva husens många utbyggnader och takfönster.

–Att skivornas storlek var specialanpassad gjorde att monteringen blev förhållandevis enkel, säger arkitekt Niels Kjærgaard på Rubow Arkitekter som ansvarat för renoveringen.

På taket har takskivan STENI Protego samt ca 4 000 m2 solceller monterats. Resultatet är moderna och energiproducerande bostadshus.

 

Solcellepanel + STENI