Renovering av KaverösPorten

När det gamla parkeringshuset på Tunnlandsgatan skulle renoveras och byggas på med två våningar för bostäder valde Hovedschiöld Arkitekter att klä fasaden med fasadskivan STENI Colour.

Byggnaden utsågs 2010 till årets byggnad i Göteborg.

Genom att använda fasadskivor i olika format och färger, samt en mix av olika slags fönster lyckades man skapa en byggnad med ett stilrent men samtidigt lekfullt uttryck.

Stilrent och lekfullt uttryck