icon-play

Sørenga – med Oslofjordens historia på väggarna

MAD Arkitekter ville framhäva den nya stadsdelen Sørengas närhet till havet och valde därför grafiska element i form av en historisk karta över Oslofjorden.

– Istället för att välja STENI Colour i en annan färg som kontrast mot det vita ville vi skapa ett mer dynamiskt uttryck.

På avstånd uppstår ett vackert färgspel, och kommer man lite närmare får man en direkt koppling till områdets marina läge och lokala särprägel.

– Fasadskivan är lätt att anpassa, enkel att bearbeta och har en finish som som lever upp till den höga standard som vi på MAD arkitekter alltid eftersträvar i våra projekt.

Se projektet från luften

Följ med på en flygtur över den nya stadsdelen och se Sørenga-projektet från luften!

"Det var viktigt att hitta ett material som på ett elegant sätt kontrasterade mot det mörka och enhetliga tegel som är obligatoriskt för alla hus på halvön." – MAD Arkitekter

Ny stadsdel med moderna inslag

På kajen i Sørenga finns urbana element som skateboardramper, badtrappor och uteduschar.