Glødelampen på gammal fabrikstomt

Projektet Edison Park är ett nytt bostadsområde i Herlevs kommun utanför Köpenhamn. Här låg tidigare en gammal glödlampsfabrik, och nu kommer området på nytt blomstra och ge människor en trivsam, attraktiv och hållbar boendemiljö.

STENIColour fasadskivor ger de nya husen en visuell variation - och ett vackert uttryck som kommer att stå sig i många år framöver.

För projektet har robusta material valts, som underlättar underhållet och ger byggherren ett bestående mervärde. Fasadskivorna är fukt- och frostbeständiga, mycket tåliga och lätta att rengöra från graffiti.

 

Färgstarkt