Aleca – moderna lägenheter i Temse

Vid floden Schelde i den belgiska staden Temse ligger detta moderna bostadshus som är klätt med fasadskivan STENI Colour.

Huset är ritat av Conix RDBM och uttrycket hos den färdiga byggnaden stämmer extremt väl överens med arkitektens idé. 

Vita STENI fasadskivor i olika storlekar i kombination med balkonger i glas ger byggnaden ett unikt uttryck - och skapar en mycket inbjudande boendemiljö.

 

En modern fasad med vita paneler