Lek med fasadskivor

När arkitekterna började planera skolans fasader utgick de från ljusa fasadskivor. När man kom till frågor om kvalitet och möjligheten till detaljutformning blev STENI det naturliga valet.

- Kommunen ville även att fasaden skulle vara enkel att underhålla, säger Sigurdsson, projektansvarig arkitekt vid Nordic Office of Architecture. Byggnadernas fasader domineras därför av STENI Colour i högglans i kombination med träpanel. Vissa skivor är också perforerade, vilket ger en spännande effekt.

- Rektor Thomas Bjørvik tycker att STENIs fasadplattor gett byggnaden ett estetiskt uttryck som det finns anledning att vara nöjd med. Byggnaden ser väldigt fin ut, säger han. På de vita skivorna syns vissa avtryck efter fotbollar, vilket är naturligt i en miljö som är så präglad av lek.

- Men märkena ska tydligen kunna spolas bort, säger han med ett leende.

Dekorativt inslag med perforerade skivor.

Materialkombination som ger fasaden liv.