Läs om när 130 seniorlägenheter i Nijmegen renoverades med Steni Nature och Steni Colour.

130 bostäder för äldre i Nijmegen i Nederländerna har totalrenoverats och husen har försetts med fasadskivor från Steni. De 130 seniorlägenheterna i Zwanenburg/Bloemberg hade med åren blivit så nedslitna att de inte längre uppfyllde säkerhetskraven för den typen av bostäder.

Ville  bo kvar
De boende, som i snitt är 75 år gamla, ville gärna bo kvar i sina lägenheter. De ville att lägenheterna skulle moderniseras, att saker de klagat på under åren skulle åtgärdas och att lägenheterna skulle anpassas bättre till samtiden.

Byggherren valde Steni på grund av fasadskivornas slitstyrka, 40-årsgarantin och möjligheten att kombinera olika färger och strukturer – med hjälp av fasadskivor från en och samma leverantör.​

Totalrenovering
Lägenheterna var alltså i väldigt dåligt skick och trivseln och miljön hade med tiden försämrats betydligt. I nära samarbete med de boende beslutade man därför att helrenovera lägenheterna på ett hållbart sätt, med bland annat bättre värme- och ljudisolering, bättre ventilation och en ny fasad.

Steni Nature og Steni Colour
Till fasaden valde man Steni Nature och Steni Colour Sammanlagt monterades 4.500 m² Steni Nature SN140 FM och 600 m² Steni Colour SN8020. Byggherren valde Steni på grund av fasadskivornas slitstyrka, 40-årsgarantin och möjligheten att kombinera olika färger och strukturer – med hjälp av fasadskivor från en och samma leverantör. Nu är projektet genomfört och de boende är mycket nöjda och trivs i sina "nya" lägenheter.