Fotograf Søren Ågaard

Fotograf Søren Ågaard

Vejle kajakklubb, "Den flytande kajakklubben", är vad det låter, en kajakklubb med ett klubbhus som flyter på vattnet – och med fasadskivor från Steni i specialanpassade färger.

Det är arkitekterna på danska Force4 som har ritat det speciella klubbhuset och idén var att framhäva byggnaden som ett skulpterat objekt och fokusera på kajakpaddling som utomhusvattensport. "Eftersom byggnaden flyter får den en så nära relation till vattnet att besökarna känner att de utövar sporten i sitt sanna element."

Arkitekterna vid danska Force4 samarbetade med Steni för att hitta rätt palett med blå nyanser till fasaden.

En palett av blå nyanser
Eftersom klubbhuset ligger mitt ute i vattnet var det viktigt för oss att fasaden skulle återge något av det som reflekteras i vattenytan. Därför försökte vi hitta en palett av olika blåa nyanser. Vi fotograferade havet och solen som speglade sig i det, bearbetade bilderna i Photoshop och fick fram det vi ville. Från tidigare samarbeten visste vi att Steni hade solida fasadskivor och att de var bra på färger. I samarbete med Steni kom vi fram till hur fasaden till slut skulle se ut. Vi tycker att det fungerar väldigt bra – det blev precis som vi ville ha det, säger Maria Jockers, arkitekt vid arkitektbyrån Force4.

Skaper klubbkänsla
Klubbhuset är är tvådelat, där den ena delen är till för medlemmarna och den andra för kajakerna. Huset bildar en "gård" som omger ett centralt vattenrum varifrån paddlarna kan bege sig direkt ut i fjorden vid Vejle. Vattnet i mitten stärker sammanhållningen och skapar en klubbkänsla. Utomhuslekar och andra gruppaktiviteter flyttas upp till "takterrassen" där det finns plats för sportaktiviteter, grillplats, utekök, matplats och soldäck. De två delarna och de övre och nedre däcken är sammankopplade via ramper, gångbryggor och trappor.

I samarbete med Steni kom vi fram till hur fasaden till slut skulle se ut. Och vi tycker att det fungerar väldigt bra – det blev precis som vi ville ha det. Maria Jockers, arkitekt, arkitektbyrån Force4​

Stolte Iöver klubbhuset
Klubbhuset är väldigt bra för oss – vi är stolta över det och det fungerar riktigt bra både socialt och när det gäller det träningsmässiga. Dessutom får byggnaden mycket uppmärksamhet och många tycker att den är fin och spännande. Och med fasadskivorna från Steni står den emot väder och vind utan att färgerna påverkas, säger John Broe Rasmussen, ordförande för Vejle Kajakklub.

Klubbhuset är väldigt bra för oss – vi är stolta över det och det fungerar riktigt bra både socialt och när det gäller det träningsmässiga.

John Broe Rasmussen, ordförande för Vejle Kajakklub